onsdag 10 juni 2009


SEMINARIER 2009-2010
Siriusmysteriet
14-15 juni 200912-13 september 2009
ADRESS: Siljansvägen 55, Stockholm Årsta

8 SEPARATA SEMINARIERI GÖTEBORG STOCKHOLM, KÖPENHAMN2009-2010med Anders B Johanson, Ph.D. SFINXENS GÅTA· Vem är jag?· Varifrån kommer jag?· Vart är jag på väg?· Vad är min uppgift?TEMA: Människans utveckling från Sirius, Vega och Lyran. Jordens 12 dimensionella rum. Ingången till Femte Dimensionen.DATUM: Sista helgen, ca var tredje månad.Start i Göteborg, Start i Köpenhamn Start i Stockholm FÖREDRAG: Ett föredrag kommer att hållas fredagen före seminariet. Kl 19 - 21.30. (V g ring för adress, meddelas även vid seminarieanmälan)INTRÄDE: SEMINARIEDONATION:
Det kommer att bli 4 seminarier per år; ca var tredje månad med start i maj 2000 Seminarierna är inte ordnade efter svårighetsgrad och du kan därför ta dem i den ordningsom passar dig, men för att få ett diplom så måste du ha deltagit på alla 8 seminarier.REGISTRERING: Var god fyll i en separat registreringsblankett! Plats och tid för sem. meddelas vid anmäla· Vem är jag?· Var kommer jag ifrån?· Vart är jagVart är jag på vägTITELSambandet mellan Atlantis - Egyptens tempel - Pyramider - Stargate - den 5te dimensionens Ljuskropp - Mer-Ka-Ba andning upp till den 12te dimensionen - Självförverkligandet och sambandet till det Högre Självet "JAG ÄR" Närvaron.UTBILDNINGUtbildningen består av åtta separata seminarier, som kommer att hållas ungefär var tredje månad under lördag - söndag mellan kl 09.00 - 18.00 med pauser för te och lunch.SYFTEPedagogiska självinstruktiva studier. Litteratur på engelska. Arbetsböcker inkluderar ämnen som filosofi, metafysik, parapsykologi, reinkarnation, UFO, utomjordiska kulturer, astronomi, astrologi, yoga, meditation, stjärnresor, helig geometri och livets blomma (flower of life) en videofilm.Studierna kommer att leda till att du kan arbeta som esoterisk reseguide på många plan. Samt leva ett mera meningsfullt liv i nuet med full kunskap om alla dimensionerna.För en djupare inblick och förståelse rekommenderar vi våra resor till olika kraftplatser i världen. (V g se separat information, under resor/tours).DIPLOMDu får ett diplom då du deltagit på alla åtta seminarier. PROGRAMFör ett mer detaljerat program, var god se under beskrivning av de åtta olika seminarierna EKONOMIDu har möjlighet att donera för seminarierna enligt följande:1. Donation vid varje seminarium, senast sju dagar innan.2. Vid donation för 2 seminarier lämnas 5 % rabatt.3. Vid donation för 4 seminarier lämnas 8 % rabatt.4. Vid donation för 8 seminarier lämnas 12 % rabatt.Vid inköp av litteratur och annat material (ej resor), får du 10 % rabatt omdu betalar för 8 seminarier i förväg.STUDIERESOR TILL OLIKA KRAFTPLATSER 2009-2010ENGLAND 1 - 14 augusti från valfri plats i NordenPERU, Inti Raymi 25 juni - 9 juli från valfri plats i NordenEGYPTEN 21 - 31 oktober från valfri plats i NordenPriserna är baserade på 20 passagerare och måste kanske justeras om antalet deltagare blir lägre.För vidare information om resorna se under resor/tours.eller ring 073-5513997 STUDIEHJÄLPDataprogram1. CD-ROM Stargate 250 SEK i donation2. CD-ROM Ancient Wisdom 295 SEK i donation 3. Disk The Sky Astronomy Program 175 SEK i donation 4. Disk Vedic Astrology Program 200 SEK i donation 5. CD-ROM Pistis Sofia, Metatrons hemsida 175 SEK i donation med bilder från Mexico, Peru och Egypten "The Hall of Gods"LITTERATUR: kan ev. köpas från Argon Navis1. The Keys of Enoch James Hurtak2. Sacred Alphabet of the Heart Dan Winter3. The Sirius Mystery Robert Temple4. We, the Arcturians Norma Milanovich5. Sacred Journey to Atlantis Norma Milanovich6. The Complete Ascension Manual Joshua D Stone7. Constellation Tarot M K Greer8. You Are Becoming a Galactic Human Sheldon Nidle9. The Twelfth Planet Zecharia Sitchin10. Earth Barbara Marciniak11. The Egyptian Miracle Schwaller de Lubicz12. The Orion Mystery Robert Bauval/Adrian Gilbert13. The Sirius Connection Murry Hope14. The Sign and the Seal Graham Hancock15. The Vision of Hermes E Schouré16. The Pleiadians Barbara Marciniak17. Initiation into the Great Pyramid Earlyne Chaney18. In Search of Secret Egypt Paul Brunton19. The Winged Pharaoh Joan Grant ARBETSBÖCKER1. Coloring Book on Sacred Geometry2. Tarot Work Book M K GreerBILDER AV DE UPPSTÅNDNA MÄSTARNA (A4-format)El Morya Khutumi SanandaNada Ashtar ZoserRama St Germain Great Divine DirectorMaha Chohan Djwhal Khul Michael VIDEO FILMER (kan ev. köpas från Argon Navis)1. Flower of Life Drunvalo Melchizedek2. Sacred Geometry Dan Winter3. Mars Mission Richard Hoagland4. Secret of Egypt Omar Sharif / M Lerner5. Secret of the Sphinx John Anthony West6. Dolphins on Bahamas (USA) Argon Navis7. Fifth Dimension Norma Milanovich8. Mysteries of the Crop Circles Mikael Heseman9. Are We Alone? Zecharia Sitchin10.Galactic Human Sheldon NidlePRESENTATION AV DE ÅTTA SEMINARIERNAAV ANDERS B JOHANSON PHDSEMINARIUM I
JORDENS ANTIKA HISTORIA, Ezekiels vision, Förbundsarken - Egypten - Pyramiderna - Zoser,De sju initieringarna, Hermes, Melchizedek, Kungens Kammare i den Stora Pyramiden "El Gize", Isis,Sirius, Sfinxen, Vattumennans Tidsålder,Arken - Ankhen - Caduceusstaven,Peru, AtlantisSEMINARIUM IIESOTERISK ANTIK FILOSOFI OCH PSYKOSOFISju kroppar - Sju chakras,Astrologi, Numerologi, Tarot - Livets Träd,DNA-koden, Reinkarnation, Högre Självet, Kala Chakra,Regression - Hur du kan få kontakt med ditt Högre Själv och minnas alla tidigare liv på Jorden såväl som på andra planeter och solsystem.Stjärnfödd - Vägen till kosmiskt Kristusmedvetande.SEMINARIUM IIIMÄNNISKANS PLATS I UNIVERSUM OCH HENNES UTOMJORDISKA SLÄKTVÄGARFilmen "Hangar 18", Pyramider, Språk,Filmen "Chariots of the Gods" (Gudarnas Vagnar) av Erik von Däniken - info."Beyond Tomorrow" - bok från Astara,UFO - Stjärnfödd, Plejaderna, Sirius, Vega, Zeta Reticuli, mars,Atlantis, Kristalltempel och Pyramider,Lemurien, Kristalltempel och Pyramider,Hyperborien, Kristalltempel och Pyramider,Minnet i DNA-koden, ca 13-52.000 år tillbaka, nu omprogrammerad av föräldrarasen 1972-1992.11:11 Dörr till Nya Dimensioner, Yoga, Meditation, Kreativ Visualisering,Regression, Stjärnresor.SEMINARIUM IVNYA BEHANDLINGSFORMER - HUR VI UPPTÄCKER VÅRT PROGRAM I DNA-KODEN IDAG OCH DESS OMPROGRAMMERING.Diet, Yoga, Hälsa, Behandlingar, Kristaller,Kopparpyramider, Musik, Konstnärliga övningar, Helig Geometri,Regression, Den interdimensionella strålen till Jordens Centrum och till Sirius samt Plejaderna. Hur vi minns alla liven i programmets olika nivåer:JAG - SJÄLV - GUDDNA-KODENS TRE NIVÅER:a) Det Undermedvetna Jaget - Kvinnanb) Det Medvetna Jaget - Mannenc) Supermedvetandet - BarnetGenom de sju pyramidresorna1. Key to Inner Space - Michael Stearns2. Planetary Unfolding - Michael Stearns3. Atlantis Angels - Michael Stearns4. Crystal Illumination - Aeoliah5. Angel Love - Aeoliah6. Inner Sanctum - Aeoliah7. City of On - MitishaLördaga) Nya metoderb) Pyramidresorc) Regressioner - stjärnresord) PolaritesterapiSöndage) Pyramidresorf) Metoder ett år framåtg) Nya seminarier, kurserh) Resor till esoteriska kraftplatserEgypten, Peru, England, Mexiko, USA (New Mexico, Colorado, Arizona, Utah)Avslutning1. Frågor och Svar2. Hur fortsätter vi? ….3. Grupp (12 st) Interkontinentala resor.4. Videokassetter5. Böcker6. AdressregisterSEMINARIUM VMONADEN - 144 ASPEKTER AV "JAG ÄR" NÄRVARON.MÄNNISKANS MULTIDIMENSIONELLA "JAG".KONTAKTEN MED DET HÖGRE SJÄLVET.AVKODNING AV PROGRAMMET FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV HELHETENExperiment och forskningPyramiden, Dorje, Ankh,Förbundsarken, Hermes stavDina minnen på tre olika medvetandenivåer och hur du kan komma ikontakt med din DNA på sju nivåer och med Jordens magnetiska rutnät genom Merkaban. Din Ljuskropp i Jordens alla energier.SEMINARIUM VIDEN KOMMANDE GYLLENE TIDSÅLDERNVårt urgamla arv i solsystemet när ridån går upp och vi minns vårt multidimensionella ursprung. När vi avkodats och återfått vår själ/ande ochLjuset i vårt Högre Själv "JAG ÄR".Kosmisk hierarki, Den Stora Centralsolens Order,Galaxer - Universa,De 24 Äldre, Elohims, Galaktiska Råd.Vårt Solsystems råd på:Planeten SaturnusRepresentanter, Gamla Tider, Galaktiska Mästare,Solsystemens Mästare, Planeternas Mästare,Lord Monka, Lord Soltec, Lord Ashtar, Lord Jesus ChristSEMINARIUM VIILördagDrömmar in i framtiden till år 2900 AD,Vattumannens Riddare, Uppståndna Mästare inom det Vita Brödraskapet, Röda Handens Order vid Titicacasjön i Peru.Sfinxorden, Seraphis Bey i Luxor, Egypten, Dimensionella vakter i ett solsystems 12 dimensioner,Enok, Melchizedek, Metatron, Ärkeänglar, De Sju Strålarna,Elohims, Det 8de - 9de chakrat på Jorden,Solsystemets Regering, DNA-familjen från Sirius, Regulus, Alpha Centauri,Antares och LyranSöndagDet Plejadiska Imperiets fall 10.000.000 BC,Världens mytologiska bilder gjorda i sten och samstämmigheten mellan Maya,Aztec, Inka, Hopistammen i USA och Dogonstammen i Afrika såväl som stjärnkulturen. Altheas besök på planeten Mars och Jorden 230.000 år BC.Skapandet av Edens Lustgård i Mesopotamien av Anakis. Elohims ochmänniskans fall. DNA-kodens urkoppling från det kosmiska minnet och den eviga tidsströmmen.Suvujas surfare.SEMINARIUM VIIILördagEsoteriska ämnenJordens ingång i den Femte Dimensionen"Ascension" (Uppstigningen) - Den Stora UtmaningenMeddelanden från de Uppståndna Mästarna: Sananda, Kuthumi och St Germain.Söndag"Ascension" eller den Sjätte och Sjunde Initieringen.Invokation av det Vita Ljuset. Den Violetta Flamman,Healing, Assistans vid Planetarisk Transformation,Det Vita Brödraskapet, Enoks Nycklar


PREMASAGAR PublishingBox 129 161 26 Bromma Sweden Tel: 0735 513997 GSM: 076267 26 09Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis Email: elanra55@yahoo.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar